Zažijte „Africké léto“ s Mary’s Meals!

Proč takové pozvání?

Podmanivá Afrika... Zavřete oči a zaposloucháte se do pulsujících rytmů afrických bubnů, do zpěvů tančících afrických domorodců, do tajemného zvukového pozadí zdánlivě poklidné africké savany s občasným zívnutím lvího samce nebo burácivým zatroubením slona. Otevřete oči a vidíte, jak zlatočervené paprsky zapadajícího slunce svými doteky ještě umocňují tajemně podmanivou krásu africké scenérie otevřené před vámi.

Co má taková africká romantika společného s Mary's Meals? Afriku. Afrika je kontinentem, kde Mary's Meals se svojí prací začalo, a kde je dílo Mary's Meals ze všech kontinentů nejrozvinutější. Zatímco na hladu a extrémní chudobě, jak říká zakladatel Mary's Meals, vůbec nic romantického není, Afrika jako kontinent romantická je. A tak přirozeně vznikla představa, že by bylo pěkné zprostředkovat lidem zkušenost s Mary's Meals nejen ochutnávkou podobných pokrmů jako ve školách vzdálené Afriky, ale prohloubit zážitek ze setkání s Mary's Meals i typickým prostředím, ve kterém je pomoc Mary's Meals poskytována. Přijměte proto pozvání na setkání s Mary's Meals v prostředí Afriky!

Afrika vzdálená, ale i blízká

Nyní je třeba vše vysvětlit, abychom nepůsobili dojmem, že jsme se úplně zbláznili. Mary's Meals zůstává pomocí extrémně nízkonákladovou, a využívá podporu od desítek tisíc nadšenců, kteří poznávají Afriku jen z cestopisných pořadů a z výpravných publikací. Krásný kout Afriky máme však na dosah ruky přímo v naší zemi, díky Africkému safari Josefa Vágnera ve Dvoře Králové nad Labem. A protože Safari Park Dvůr Králové pořádá i v letošním létě Africký festival, zatoužili jsme se tohoto festivalu zúčastnit a šířit povědomí o díle Mary's Meals v tomto krásném prostředí. Velmi nás potěšilo, když nás vedení safari parku v tomto záměru podpořilo.

Africký festival, Africké léto

Africký festival proběhne v Safari Parku Dvůr Králové od 8. do 14. července, zde je oficiální stránka Afrického festivalu: https://safaripark.cz/cz/naplanuj-si-navstevu/plan-akci/africky-festival-2.
Po skončení festivalového týdne pokračuje v safari parku až do konce prázdnin Africké léto, což je odlehčené pokračování festivalu. Oficiální stránka Afrického léta je zde: https://safaripark.cz/cz/naplanuj-si-navstevu/plan-akci/africke-leto-2.
S Mary's Meals se zúčastníme celého týdne Afrického festivalu i následného Afrického léta až do konce prázdnin.

Mary's Meals během Afrického festivalu

Během festivalového týdne budeme návštěvníkům safari parku přibližovat dílo Mary's Meals nabízením ochutnávky kaše Likuni Phala, kterou Mary's Meals podává dětem ve školách v Malawi. Likuni Phala je kukuřično-sójová kaše, kterou dostávají děti v malawských školách jednou denně, a nezřídka je to jejich jediné jídlo za celý den. Autentičnost ochutnávky podpoří "naše africké kuchařky" ve stylových afrických oděvech. Ochutnávku malawské kaše si mohou návštěvníci zařadit do celkové představy o působení Mary's Meals ve světě pomocí velké mapy pokrmů vytištěné přes celou bočnici prezentačního stánku. Jde o celosvětovou mapu s vyznačením všech osmnácti zemí světa, ve kterých Mary's Meals působí, včetně popisu pokrmů podávaných v jednotlivých zemích. Kromě ochutnávky kaše budeme u stánku Mary's Meals šířit propagační letáky a tiskoviny, včetně propagačních magnetek na ledničky, samolepek na auta a papírových vystřihovánek modelu "Bouda, která krmí milion dětí" (je to bouda ze stejnojmenné knihy, ve které zakladatel Mary's Meals poutavě popisuje historii vzniku a rozvoje tohoto díla). Pro návštěvníky festivalu přející si podpořit dílo Mary's Meals darem v hotovosti bude k dispozici zapečetěná pokladnička veřejné sbírky Mary's Meals.

Mary's Meals během Afrického léta

Po hlavním festivalovém týdnu budeme se stánkem Mary's Meals v safari parku dále přítomní po celé Africké léto až do konce prázdnin. Bude to již bez vaření africké kaše a bez sbírkové pokladničky, ale se všemi informačními a propagačními materiály.

Poděkování safari parku

Velmi si vážíme vstřícného přístupu vedení safari parku. Možnost účastnit se týdenního Afrického festivalu a následného Afrického léta až do konce prázdnin je úžasná! Ve velmi přirozeném prostředí můžeme po celé léto přicházející zájemce seznamovat s dílem Mary's Meals, které přináší naději hladovějícímu světu, zvláště pak hladovějícím oblastem Afriky.

Poděkování dobrovolníkům

Během celého léta se na stánku Mary's Meals v safari parku budou střídat skupiny dobrovolníků, především rodiny s dětmi, které si kromě jejich služby pro příchozí návštěvníky užijí i zajímavý prázdninový čas v safari parku. Všem těmto nadšencům je třeba za jejich službu vyslovit obrovské DÍKY. Podobně jako všude ve světě, i tito dobrovolníci ukazují, v čem je síla myšlenky Mary's Meals - v nezištných dobrovolných aktivitách tisíců bezejmenných lidí věnujících svůj čas, své dovednosti a své prostředky na podporu jednoduché myšlenky, jejíž uskutečňování pomáhá proměňovat svět k lepšímu.

Shrnutí a pozvání

Mary's Meals pomáhá na čtyřech kontinentech, nejrozsáhlejší je ale pomoc v zemích Afriky. Roku 2002 Mary's Meals začínalo rozvíjet svoje dílo v Malawi, a zatím poslední (osmnáctou) podporovanou zemí se vloni stalo Zimbabwe. Shodou okolností je Zimbabwe zemí, odkud přijíždějí tanečníci a hudebníci na Africký festival, což je mezi řadou jiných důvodů velmi krásným důvodem pro šíření myšlenky Mary's Meals právě na tomto festivalu a následně během celého Afrického léta.

Podstatnou roli hraje i samotné prostředí safari parku. Africké safari v Safari Parku Dvůr Králové je jediným obdobným zařízením ve střední a východní Evropě (citace z webu Národního památkového ústavu, od roku 2016 je Africké safari Josefa Vágnera kulturní památkou).

Závěrem ještě jednou - přijměte srdečné pozvání k návštěvě stánku Mary's Meals během Afrického festivalu i v průběhu následného Afrického léta v safari parku!


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Africké léto
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Slova podpory, citáty
 • Filmy
 • Kontakt