'Batůžkový projekt' Mary's Meals v českých školách

Co je to 'Batůžkový projekt' - Děti pomáhají dětem - 'Batůžkový projekt' v ČR - Přehled zapojených škol


I když je 'Batůžkový projekt' doplňkovou aktivitou k hlavní činnosti Mary's Meals, vůbec to nesnižuje jeho význam. Kromě hlavního cíle 'Batůžkového projektu', kterým je poskytování školních pomůcek dětem ve školách podporovaných Mary's Meals, přináší 'Batůžkový projekt' celou řadu krásných průvodních efektů, jako je šíření obecné informovanosti o krásném díle Mary's Meals a výchova dětí k sociálnímu cítění a k pomáhání potřebným lidem.

Co je to 'Batůžkový projekt' (Backpack project)

Je to nádherný způsob, jak se mohou do pomoci Mary's Meals zapojovat celé školy s jejich školáky a zprostředkovaně i celé rodiny těch školáků. V kostce lze 'Batůžkový projekt' shrnout takto:

školačka s batůžkem

 • školáci v dárcovských zemích připravují pro své kamarády v tisíce kilometrů vzdálených školách školní aktovky (batůžky) se školními pomůckami
 • Mary's Meals zkompletované batůžky shromažďuje a zajišťuje jejich transport do cílových škol
 • mnozí školáci v cílových zemích tedy od Mary's Meals dostávají nejen jídlo, ale i školní pomůcky
 • školáci v dárcovských zemích připravují batůžky a jejich obsah ze svých vlastních zdrojů. Postupně si obsah batůžku odškrtávají na evidenčních kartičkách batůžků
 • batůžky obsahují kromě školních pomůcek i základní hygienické pomůcky a užitečné věci jako sandály, trička, míčky a podobně
 • shromažďuji se použité věci v dobrém stavu, v případě základních potřeb jako tužky, pravítka a podobně pak úplně nové pomůcky

Děti pomáhají dětem

'Batůžkový projekt' je naprosto úžasnou aktivitou z mnoha důvodů:

 • je to výborná aktivita vhodná pro školáky v dárcovských zemíchevidenční kartička batůžku
 • školy se sice nemohou se svými školáky zapojovat do finančních sbírek na podporu školního stravování, ale školy i školáci se nadšeně zapojují do sbírky školních potřeb
 • tím děti již od malička získávají zkušenost s pomocí potřebným lidem, a kultivuje se tak jejich sociální cítění
 • aktivitou dětí shánějících školní pomůcky do batůžků žijí celé jejich rodiny a tak se školy provozující 'Batůžkový projekt' Mary's Meals stávají přirozenými centry propagace krásného díla Mary's Meals pro široké okolí

obsah batůžku

 

Škola hrou

Děti si přípravu 'svého batůžku' dokáží užít, v mnohém to připomíná hru. Na začátku dostávají do rukou nevyplněnou evidenční kartičku batůžku, postupně batůžek kompletují a na kartičce odškrtávají položky dokud není batůžek připraven. Děti jsou v těchto aktivitách ostřílené, sběratelské aktivity všeho druhu jsou dětmi oblíbené. Spontánně využívají nejrůznější strategie - ať již 'směnný obchod mezi školáky' pro přebývající nebo chybějící položky batůžků, shánění chybějících položek doma nebo mezi kamarády, výběr vhodného předmětu z několika dostupných variant či pořízení chybějící položky ze svého kapesného. Něco je však na této 'hře' přece jen odlišné - pro děti často bývá 'jejich batůžek' prvním opravdovým projektem. Pracují na něm samostatně a cítí za něj velkou zodpovědnost, protože vnímají obrovský dopad na životy lidí, kterým je projekt určen.

Na nejrůznější setkání s Mary's Meals mohu lidé časem zapomenout. Na svoji zkušenost s Mary's Meals však nikdy nezapomenou školáci, kteří strávili řadu dní úsilím o kompletaci školního batůžku - je to zkušenost, kterou si odnášejí do života. A právě toto je jedním z nejkrásnějších plodů 'Batůžkového projektu'.

'Batůžkový projekt' v České republice

Je to strhující pohled, jak se 'Batůžkový projekt' krásně rozbíhá v prvních českých školách. Mnozí jsme tomu moc nevěřili a dávali jsme přednost šíření základních aktivit Mary's Meals přímo souvisejících s podporou stravování. Nyní jsme ale svědky toho, že jsme se mýlili - ukazuje se, že 'Batůžkový projekt' je nádhernou cestou pro šíření aktivit Mary's Meals a pro šíření obecného povědomí o celém tom úžasném díle.

Velký dík patří především

 • naší kamarádce, která začala batůžkové projekty Mary's Meals v českých školách organizovat po vzoru svých rakouských kamarádů
 • a paní ředitelce základní školy "Komenda" v Kralupech nad Vltavou, která s velkým srdcem pro myšlenku Mary's Meals podpořila 'Batůžkový projekt' ve své škole. A tak se základní škola v Kralupech nad Vltavou stala nejen první školou v naší zemi zapojenou do 'Batůžkového projektu' Mary's Meals, ale i školou aktivně propagující krásnou myšlenku Mary's Meals také mezi rodiči žáků i v celém okolí školy.

Přehled českých škol oficiálně zapojených do 'Batůžkového projektu' Mary's Meals

Kromě základní školy v Kralupech nad Vltavou je již 'Batůžkový projekt' v omezeném rozsahu provozován i na dalších školách (aktivity jednotlivých učitelů a školních tříd), k zapojení do projektu se připravují další školy.

Do přehledu českých škol oficiálně zapojených do 'Batůžkového projektu' Mary's Meals budou průběžně doplňovány další školy tak, jak se bude projekt postupně rozvíjet.

Město Škola Způsob zapojení Webové odkazy
Kralupy nad Vltavou ZŠ Komenda Celá škola

Webové stránky školy:
www.zskomenda.cz

Stránka školy o batůžkovém projektu:
www.zskomenda.cz/clanek.php?id=307

Brno ZŠ Brno, Gajdošova 3
Celá škola v rámci projektu žáků 7.-9.C Jeden svět v
listopadu a prosinci 2017

Stránka školy o batůžkovém projektu:
http://zsgajdosova.cz/index.php/home-1?start=30

http://zsgajdosova.cz/index.php/home-1?start=21

Doubravník
ZŠ Doubravník Celá škola www.doubravnik.cz/skola.php


Kontaktní mail:

Rádi Vám poskytneme další informace o 'Batůžkovém projektu' v českých školách a o možnostech zapojení do projektu. Kontaktujte prosím mailovou adresu marysmeals@seznam.cz

 


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Slova podpory, citáty
 • Filmy
 • Kontakt