Humanitární krize, hladomory, humanitární katastrofy

Akčnost Mary's Meals - Proč v akutních krizích podpořit Mary's Meals


Tuto kapitolu jsme doplnili z toho důvodu, že mnoho sympatizantů Mary's Meals pohlíží na Mary's Meals jako na hnutí, které sice velmi účinně pracuje na dlouhodobém odstraňování hladu ze světa odstraňováním jeho příčin, ale nemají představu o akčnosti Mary's Meals při řešení akutních humanitárních krizí a hladomorů.

Akčnost Mary's Meals

Je velmi užitečné připomenout, že v jednoduché myšlence Mary's Meals jsou obsaženy jak dlouhodobá, tak i akutní pomoc. Poskytováním jednoho jídla denně dětem v místě jejich vzdělávání jsou dlouhodobě řešeny hlubší příčiny chudoby, ale především je tím tišen i okamžitý hlad dětí! V oblastech světa postižených akutním hladomorem je často dítě, které dostane jídlo ve škole, jediným členem rodiny, který se za celý den něčeho najedl. Projekty školního stravování Mary's Meals jsou proto velmi účinnou odpovědí i na ty nejakutnější situace spojené s kritickým nedostatkem potravin v nejrůznějších oblastech světa.

Tradičně je oblastí, kde Mary's Meals často čelí akutním humanitárním katastrofám, Malawi - je to jeden z nejchudších států na světě, často sužovaný hladomory. S rozšiřováním Mary's Meals po světě ale přibyla řada míst, kde se Mary's Meals velmi účinně podílelo nebo podílí na řešení akutních krizí a hladomorů - ať již to je Libérie, Haiti, Jižní Súdán, Sýrie a další.

Proč v akutních krizích podpořit Mary's Meals

Existuje celá řada důvodů, proč při akutních humanitárních krizích spojených s kritickým nedostatkem potravin dává smysl podpořit právě Mary's Meals. Uvedeme některé z nich.

Připravenost Mary's Meals k okamžité pomoci

V řadě oblastí ve světě je velká poptávka po pomoci Mary's Meals, a i když je pomoc Mary's Meals velice nízkonákladová, může fungovat jen v rozsahu, na které stačí prostředky dárců. V případě humanitárních krizí je Mary's Meals proto připraveno velmi rychle a velmi účinně proměnit další prostředky dárců v okamžitou pomoc jednoduše tím, že rozšíří svoji činnost do škol, které na Mary's Meals dosud čekají.

Dostupnost pomoci v nedostupných místech

Masivní angažovanost místních dobrovolníků Mary's Meals v postižených oblastech umožňuje pomoc i v situacích, kdy je práce běžných humanitárních organizací na místě velmi komplikovaná, ne-li nemožná (viz Magnusova slova o tom, jak místní dobrovolníci zajišťují jídlo dětem v Jižním Súdánu často s nasazením vlastních životů).

Neuvěřitelně nízké náklady

Tradiční vizitkou Mary's Meals je neuvěřitelně nízkonákladová pomoc. Především nezištná práce místních dobrovolníků umožňuje podporovatelům Mary's Meals s minimálními prostředky pomáhat co největšímu počtu lidí.

Okamžitý efekt pomoci

Dopad pomoci Mary's Meals na oblasti postižené kritickým nedostatkem potravin je obrovský. Často je dítě, které dostane jídlo ve škole, jediným členem rodiny, který se za celý den něčeho najedl.

Kredibilita Mary's Meals

V tomto krátkém výčtu sice uvádíme důvěryhodnost na posledním místě, ale pro dárce ochotné přispět na pomoc v humanitárních katastrofách je důvěryhodnost příjemců pomoci velmi klíčovou otázkou - chtějí věnovat své prostředky tam, kde cítí jistotu jejich rychlého a účinného využití.


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Slova podpory, citáty
 • Filmy
 • Kontakt