Jak přispět darem, možnost odečtu daru z daňového základu

Platba na český bankovní účet - Online platba kartou - Platba na zahraniční účet (ZPS) - Měnová konverze - Odečet darů z daňového základu


Po zprovoznění českého bankovního účtu jsme tuto infromaci doplnili hned do úvodu této webové stránky. V případě potřeby je samotřejmě možné i nadále odesílat platby v cizích měnách do zahraničí, a proto jsme na této webové stránce ponechali i původní kapitoly s popisem plateb do zahraničí.

Platba na český bankovní účet

Situace s platbami už jednodušší být nemůže - nyní již existuje oficiáolní pobočka Mary's Meals v České republice, která provozuje transparentní sbírkový účet:

Název organizace: Mary´s Meals Česká repubika, z.s.
Číslo účtu: 44 10 277 / 0100 Komerční banka, a.s.
e-mail: info@marysmeals.cz    (zde můžete požádat o potvrzení daru pro daňové účely)

Více o pobočce najdete na stránce Mary's Meals Česká republika.

Další kapitoly této webové stránky o platbách do zahraničí tedy již nemusíte pročítat - přesto tyto kapitoly ponecháváme, protože je možné platby do zahraničí nadále zasílat.

Online platba platební kartou

Jde o platbu platební kartou z mezinárodních webových sttránek Mary's Meals, platba je v britské měně (libry).
Úvodem přikládáme několik poznámek:

 • Pokud jste zvyklí platby kartou na webu používat, potom je následující obrázkový návod pro vás zbytečně podrobný
 • Podrobný návod je tedy určen především pro ty z vás, kteří buď s platbami kartou nemáte zkušenosti, nebo vás odrazuje, že jsou webové stránky pro zadání platby v angličtině

V každém případě jde, jak uvidíte z komentovaných a do češtiny přeložených obrázků níže, o velmi jednouchý postup, který ukazuje zadání platby prostřednictvím mezinárodních webových stránek Mary's Meals www.marysmeals.org. I když je technicky možné provést platbu kartou i prostřednictvím některé z národních verzí webových stránek, například pomocí britských nebo německých stránek Mary's Meals, nedoporučujeme to. Pro platby kartou prosím používejte vždy mezinárodní webové stránky www.marysmeals.org. Důvodem je zamezení komplikacím, pokud budete například chtít potvrdit seznam darů pro daňové účely - ale i pro samotné Mary's Meals je důležité, aby se dokázali vyznat v tom, odkud dary proudí.

Níže následuje zmíněný podrobný obrázkový popis k provedení platby kartou prostřednictvím mezinárodních webových stránek Mary's Meals. Webové stránky pro zadání platby se mohou v budoucnu změnit a nemusí pak přesně odpovídat obrázkovému návodu níže. Proto v případě jakýchkoliv komplikací prosím neváhejte a obraťte se mailem na marysmeals@seznam.cz - rádi Vám pomůžeme.

Obrázková ukázka daru platební kartou na webu www.marysmeals.org

1.     Vstup na webovou adresu www.marysmeals.org a stisk tlačítka „Donate“platba kartou na mezinárodním webu Mary's Meals

2.     Výběr varianty „Single donation“ (jednorázová platba) Pravidelný měsíční dar platební kartou pro Mary's MealsJednorázový dar platební kartou pro Mary's Meals

nebo „Monthly donation“ (pravidelná měsíční platba)

3.     Vstup do zadání daruzadání platby kartou, dar pro Mary's Meals

 

 

 

4.     Vyplnění formuláře způsobem podle obrázku a potom tlačítkem „Donate now“ pokračovat dál

 

 • kurs britské libry bývá v rozmezí 30-35 Kč, aktuální kurs například na www.cnb.cz
 • odběr novinek – ponecháte-li zaškrtávátko zapnuté, čas od času vám přijde mail s novinkami z Mary’s Meals (z ústředí hnutí v angličtině)
 • druhé zaškrtávátko je povinný souhlas s podmínkami, nelze pokračovat bez jeho zaškrtnutí
 • třetí zaškrtávátko je podobně jako první volitelné, jde o možnost navýšení zadané platby o částku odpovídající bankovním poplatkům
  formulář pro platbu platební kartou, dar pro Mary's Meals

 

5.     Zadání mailové adresy, domovní adresy a pokračovat tlačítkem „Payment info“ zadání kontaktu při platbě kartou do Mary's Meals

6.     A konečně zadání informací o platební kartě a potvrzení platby tlačítkemúdaje o platební kartě pro zaslání daru do Mary's Meals

To je vše - pokud jste se dostali až sem, gratulujeme! Vaší platbou jste podpořili školní stravování dětí v těch nejchudších oblastech světa a tím společně s dalšími podporovateli Mary's Meals velmi účinně pomáháte omezovat hlad ve světě.  Dáváte těm dětem nejen jídlo, ale mnohé z nich prostřednictvím školního stravování přivádíte do škol a možnost vzdělání jim otevírá šanci na únik z chudoby.

Na mailovou adresu, kterou jste uvedli v platbě, vám během několika minut přijde automatické potvrzení platby s poděkováním od Mary's Meals.

 

Přímá platba na zahraniční účet (ZPS - zahraniční platební styk)

Z určitých důvodů může někdo upřednostnit přímou platbu na zahraniční bankovní účet Mary's Meals. Podrobné údaje o bankovních účtech Mary's Meals International jsou dostupné v následujícím dokumentu:  bankovní účty Mary's Meals International.

V dokumentu je uveden účet librový, eurový a dolarový. Pokud dáváte přednost přímé platbě, doporučujeme použití eurového účtu, protože za eurové platby (europlatby) banky účtují nižší poplatky než za ostatní platby mezinárodního platebního styku. Doporučujeme se předem ve Vaší bance o výši poplatků za převod Vámi zvažované částky informovat (například Raiffeisenbank umožňuje vlastníkům běžných účtů jednu EURO nebo SEPA platbu měsíčně bez poplatků, obdobně to může vypadat i s účty v jiných bankách).

Měnová konverze

Při platbě vyšších částek do zahraničí může být výhodné opatřit si Eura (případně jinou používanou měnu) dopředu. Důvodem je to, že při provedení platby z korunového účtu s automatickou konverzí do cizí měny (ať již při platbě kartou nebo při přímé platbě na účet) dojde ke konverzi v kursu "devizový nákup" podle aktuálního kurzovního lístku banky, zatímco předběžným nákupem měny u směnárníků "na ulici" nebo pomocí speciálních bankovních produktů pro konverze měn můžete na konverzi ušetřit kolem 2 procent z darované částky.

Odečet darů z daňového základu

Podle daňového zákona je možné dar do daňového přiznání zahrnout pouze tehdy, pokud je souhrnná hodnota darů vyšší než 1000 Kč nebo 2 % základu daně, a to do maximální výše 15 % ze základu daně. To znamená, že pokud by souhrnná hodnota darů byla vyšší než 15 % ze základu daně, potom se do daňového přiznání uvede tato maximální možná částka. V následujícím odkazu jsou znázorněny odpovídající položky formuláře daňového přiznání:  ukázka položek daňového přiznání.

Daňový zákon umožňuje uplatnit i dary věnované zahraničním subjektům, takže finanční úřady nemají problém, pokud uplatníte slevu na dani i pro dary věnované Mary's Meals do zahraničí. Níže naleznete užitečné podklady, jakým způsobem zahraniční dary pro Mary's Meals do daňového přiznání zahrnout. Základem je potvrzení, které si vyžádáte mailem podle návodu níže, je však vhodné přiložit i další níže uvedené podklady. Klikem na jednotlivé odkazy otevřete odpovídající dokumenty nebo detaily.

Mailová žádost o potvrzení darů pro Mary's Meals odeslaných do zahraničí
Mailovou žádost o potvrzení darů pro Mary's Meals je možné odeslat na mailovou adresu fundraising.int@marysmeals.org. Vzor takové žádosti je k dispozici rozkliknutím odkazu vzor žádosti o potvrzení darů. Po odeslání žádosti obdržíte mail s přiloženým potvrzením, které vytisknete a přiložíte k daňovému přiznání (ukázku takového potvrzení i odpovídající český překlad najdete v následujících odkazech na dokumenty ve Wordu: ukázka potvrzeníčeský překlad potvrzení).

Rozpis jednotlivých plateb v Kč
K daňovému přiznání sice přiložíte potvrzení darů, které si vyžádáte z Mary's Meals, ale toto potvrzení uvádí jednotlivé dary v cizí měně. Je proto velmi vhodné přiložit i přehled jednotlivých plateb s odpovídajícími částkami v Kč, tak jak je vidíte na výpisech z bankovního účtu. Tento přehled je možné vytvořit ručně nebo je možné použít například výpisy z elektronického bankovnictví nebo výpisy z pohybů platebních karet. Nemusí jít o žádné oficiální, orazítkované výpisy z banky - jde hlavně o to, aby se finančnímu úřadu snadno porovnávala částka daru uvedená v daňovém přiznání s přiloženými podklady o darech.

Stručné představení Mary's Meals
Daňové přiznání je pro finanční úřad srozumitelnější, pokud k němu kromě ostatních příloh přiložíte i papír se stručným představením činnosti Mary's Meals. Ukázka takového dokumentu je k dispozici v následujícím odkazu:  stručné představení Mary's Meals pro daňové účely.

 

 

 


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Batůžkový projekt
 • "Česká" škola
 • Pouť na Svatý Hostýn
 • Trička Mary's Meals
 • Letáky
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Novinky ze světa
 • Novinky z domova
 • Slova podpory, citáty
 • Slova podpory z domova
 • Filmy
 • Souborové úložiště
 • Připojte se
 • Kontakt
 • Archív událostí