Výroba letáků pro různé příležitosti

Proč letáky - Letáky s odkazem na web - Vhodná místa, příležitosti - Příprava letákůLevný tisk letáků


Tato stránka rozebírá výhody letáků oproti internetové propagaci a uvádí některé praktické podněty ohledně přípravy, tisku i rozdávání letáků. 

Proč v dnešní době letáky - aneb letáky kontra internet

Při propagaci hnutí Mary's Meals má své důležité místo šíření letáků. Webové stránky a informace rozesílané do mailů jsou jistě užitečné, ale... Každý z nás máme tu zkušenost, jak často končí spousta mailů, které dostáváme od svých přátel a známých, často s velmi užitečným a inspirativním obsahem nebo odkazem. Pokud v danou chvíli nemáme čas nebo náladu se obsahem takového mailu zabývat, je mail definitivně odsouzen k tomu, aby společně se stovkami dalších podobných zapadnul do historie vůbec nepřečtených mailů. Ale leták - ten funguje přeci jen trochu jinak: lidé ho dají do kapsy, ve volných chvílích do něho mohou nahlédnout, nějakou dobu potom leží doma na stole... Nemizí z očí tak rychle a nenávratně jako mail po jeho odkliknutí.

Svoji roli hraje i místo a situace, kde se mohou lidé s letákem setkat. Zatímco při otevření mailového programu se na nás hlava nehlava vysype spousta mailů s obsahem, na který nemusíme mít v tu chvíli ani náladu, ani čas, u letáku je to opět jinak. Pokud leták svým zaměřením pěkně koresponduje s událostí nebo s místem, kde je nabízen, potom je mnohem větší pravděpodobnost, že se podaří lidem informaci z letáku úspěšně předat - oni sami si totiž takové místo nebo tuto událost zvolili a jsou proto v tu chvíli mnohem otevřenější přijímat informace toho druhu.  

Dalším důležitým důvodem pro šíření letáků je fakt, že ač to zní překvapivě, podle posledních průzkumů polovina dospělé populace v naší zemi k životu vůbec nepotřebuje internet - jakýmsi záhadným způsobem se bez této vymoženosti obejdou...

Výhodná kombinace leták-web (stručné letáky s odkazem na webové stránky)

Přes všechny výhody letáků popsané výše mají letáky oproti webovým prezentacím několik velkých nevýhod. Kromě toho, že na rozdíl od papírového letáku si webovou prezentaci na internetu může najít každý, se další základní nevýhoda letáku týká jeho obsahu - ať děláme, co děláme, na leták se nikdy nevejdou všechny informace, které bychom chtěli předat. A právě proto je ideálním způsobem pro tvorbu letáků kombinace letáku s odkazem na webové stránky. Na letáku potom stačí základní jednoduché sdělení, a pokud takové sdělení dokáže čtenáře zaujmout, sám si následně projde další informace na webových stránkách odkazovaných z letáku. Tímto způsobem je možné připravovat i úsporné propagační letáčky malých rozměrů. Další výhodou je i to, že má-li leták zaujmout, neměl by být moc upovídaný - měl by být poutavý, přehledný, s jasným a stručným sdělením. A právě tvorbu takových letáků umožňuje uvedení odkazu na webové stránky www.marysmeals-podporovatele.cz pro další informace. 

Vhodná místa, příležitosti

Rozdávání letáků může úspěšně fungovat, pokud zvolíme vhodnou příležitost a vhodné místo. Vhodnou příležitostí může být například jakákoliv událost charitativního typu, události spojené s tématem milosrdenství, ideálně pak samozřejmě propagační akce organizované přímo na podporu hnutí Mary's Meals. Není třeba přemýšlet pouze o událostech velkého rozměru, ba právě naopak: velmi užitečné bývá rozdání letáků uvnitř skupiny přátel, spolku, pracovního kolektivu, školní třídy, modlitebního společenství.

Vhodnými místy mohou být například kostely, které mají k uložení podobných tiskovin vyhrazená místa, dále školy, pokud mají svým zaměřením blízko k tomuto tématu, nebo pokud se dokonce v podobných záležitostech již angažují. Vždy je však samozřejmě nezbytné mít souhlas pořadatelů takových událostí nebo správců prostor, ve kterých budou letáky nabízeny nebo umístěny. Například v kostele je třeba promluvit s duchovním správcem kostela, ve škole je vhodné vyhledat osobu, která má podobné aktivity na starosti.

Malá zkušenost s umísťováním letáků v kostelích: nezáleží ani tak na velikosti kostela a na tom, kolik se v něm vystřídá lidí, ale na režimu fungování kostela. Osvědčilo se umísťování letáků v kostelích stojících na rušných ulicích (ideálně v blízkosti nádraží), pokud bývají po většinu dne otevřené a mají vzadu přehledné místo na tiskoviny. V takových kostelích se vystřídá velké množství nejen místních lidí, ale i lidí, kteří do takového kostela nechodí pravidelně nebo přišli náhodně - a právě takoví lidé se rozhlížejí kolem a se zájmem si procházejí i nabízené tiskoviny. Naproti tomu jsme poznali, že v klasických farních kostelích, které bývají otevřené jen v době kolem bohoslužeb a do kterých jsou zvyklí chodit především lidé z místní farností - že v takových kostelích zůstávají letáky ležet bez toho, že by jich ubývalo. Lidé do takových kostelů chodí rutinně, a pokud se zastaví u tiskovin, tak většinou z toho důvodu, aby si bez velkého rozhlížení vyzvedli nějakou pravidelně vyzvedávanou tiskovinu. V takových kostelích dává smysl umístění letáků především tehdy, pokud je možné farníky nějakým vhodným způsobem na hnutí Mary's Meals a letáky upozornit - případně zajistit rozdání letáků mezi farníky jiným způsobem než jejich položením mezi ostatní tiskoviny.    

Příprava letáků

Jak opakovaně na těchto webových stránkách zaznívá, podpora hnutí Mary's Meals je především záležitostí různorodé aktivity jeho podporovatelů. Podobně je tomu tak i při tvorbě a rozdávání letáků - neváhejte, pokud máte v úmyslu navrhnout své vlastní letáky na podporu Mary's Meals. Zrovna tak ale můžete využít dřívější letáky nebo podklady, které jsou k dispozici na tomto webu (a v souborovém úložišti v adresáři Letáky), nebo si můžete další letáky nebo podklady pro jejich tvorbu vyžádat. V případě jakéhokoliv dotazu nebo potřeby pomoci se obraťte na mailovou adresu marysmeals@seznam.cz - rádi vám pomůžeme.

Levný tisk letáků

Při potřebě několika letáků je vhodné letáky tisknout přímo jednotlivými podporovateli, kteří se chystají letáky použít. Máme však k dispozici možnost barevného tisku letáků ve formátu A4 nebo A5 s velice nízkými náklady, takže v případě zájmu o větší množství letáků neváhejte, a letáky (buď podle vaší předlohy, nebo z existujících letáků) si vyžádejte na mailové adrese marysmeals@seznam.cz a my vám letáky vytiskneme a zašleme. V takových případech je vhodné, aby barevné provedení letáků nepřekračovalo určité meze - barevné části letáků by měly být pouze doplňkem zvyšujícím přehlednost a atraktivitu letáků, barvy by neměly být na letáku používány plošně (barevný tisk obrázků je na úplně jiné úrovni nákladů).  


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Batůžkový projekt
 • "Česká" škola
 • Trička Mary's Meals
 • Letáky
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Novinky ze světa
 • Novinky z domova
 • Slova podpory, citáty
 • Slova podpory z domova
 • Filmy
 • Souborové úložiště
 • Připojte se
 • Kontakt
 • Archív událostí