Možné formy podpory hnutí Mary's Meals

Modlitba - Propagace - Dary - Akce - Kdo komu vlastně pomáhá


Je mnoho způsobů jak můžete pomoci - věnováním vašeho času, dovedností a zkušeností, nápadů, peněz, modliteb. Bližší informace jsou v textu níže.

Modlitba

Může být pro mnohé lidí překvapivé, že jako první bod uvádíme modlitební podporu. Máme-li začít od začátku, musíme začít právě tímto bodem - hnutí Mary's Meals vyrostlo z modliteb a jeho zakladatelé stále o modlitební podporu prosí - není tedy žádný důvod, proč bychom měli v České republice tento bod opomíjet. Někomu by tento bod snad mohl připadat v rozporu s deklarovanou otevřeností Mary's Meals i podporovatelům jiných vyznání a nevěrcům - ale není tomu tak. Užitečnost modlitební podpory se asi nedá v krátkosti vysvětlit lépe, než několika větami, které mívala na svých vizitkách žena, kterou Mary's Meals velmi často cituje - Matka Tereza: "Plodem ticha je modlitba. Plodem modlitby je víra. Plodem víry je láska. Plodem lásky je služba. Plodem služby je pokoj." Tento citát stručně vystihuje podstatu toho, v čem vidí věřící lidé přínos modlitby – je to činnost, ze které mohou vyrůstat dobré věci – tedy i práce hnutí Mary's Meals.


Propagace

Propagace se jednou z nejdůležitějších věcí, které je možné pro Mary's Meals udělat. A zvláště u nás v České republice je při propagaci na čem pracovat - informovanost o Mary's Meals je zde velmi nízká. První z možností, která se nabízí, je rozšíření odkazů na webové stránky a rozšiřování propagačních mailů. Není třeba přemýšlet pouze o propagačních akcích velkého rozměru - velmi užitečné bývá rozdání letáků nebo odkazu na webové stránky uvnitř skupiny přátel, spolku, pracovního kolektivu, školní třídy, modlitebního společenství.

Dnešní doba je dobou multimédií a tak letáky, které se nehýbou a nevydávají žádný zvuk, mají oproti jiným, atraktivnějším formám propagace, značnou nevýhodu. Multimediálních možností propagace naopak nádherným způsobem Mary's Meals využívá prostřednictvím úchvatných filmů seznamujících s kořeny, prací i výsledky Mary's Meals. Tyto filmy dávají nahlédnout na práci hnutí nejen z celkového pohledu faktů a čísel, ale nádherným způsobem ukazují i jednotlivé osudy lidí, kterým Mary's Meals mění životy. Ochotní dobrovolníci postupně připravují počeštěné verze těchto filmů (s českými titulky), takže můžete filmy použít ať již pro osobní zhlédnutí, pro šíření webových odkazů na filmy mezi svými známými, nebo pro veřejné projekce filmů pro celé skupiny lidí, které chcete poutavou formou s hnutím Mary's Meals seznámit. Odkaz na filmy pro možnost jejich online přehrání najdete v kapitole Filmy.

Fantazii v propagaci hnutí Mary's Meals se meze nekladou, velice účinnou cestou však vždy bývá osobní předání názoru a zkušenosti s Mary's Meals. Mezi podporovateli hnutí existují (a nepochybujeme o tom, že dále budou spontánně přibývat) nejrůznější aktivity propagující Mary's Meals.  


Poskytování darů

Bližší informace naleznete v kapitole Jak přispět darem.

 

Speciální akce pro zajišťování podpory pro Mary's Meals

Mary's Meals celosvětově vyzývá své příznivce i k dobrovolnickým aktivitám typu "fundraising events", tedy pořádání nejrůznějších akcí na propagaci a sběr příspěvků pro Mary's Meals. Může jít o nejrůznější akce typu "dětský den", sportovní turnaj atd. atd. 
Nic takového samozřejmě nedokáže jednotlivec. Pro jednotlivé akce se lidé mohou dát dohromady příležitostně, nebo mohou zafungovat skupiny, které nejrůznější akce již organizují, a některé ze "svých" akcí nasměrují na podporu Mary's Meals. 

 

Kdo komu vlastně pomáhá

Na závěr této kapitoly přikládáme krátké zamyšlení o směru pomoci. Místo klasické představy, že společně s ostatními podporovateli podporujeme Mary's Meals - nemůžeme to vnímat i obáceně? Není to ve skutečnosti Mary's Meals, kdo umožňuje svým podporovatelům podílet se na této nesmírně účinné formě pomoci? A namísto klasického vnímání, že pomoc je adresována do cílových zemí - nejsou to ve skutečnosti desítky tisíc dobrovolníků nezištně pracujících v cílových zemích na aktivitách Mary's Meals, kdo pomáhají nám? Práce Mary's Meals je bez nich nepředstavitelná, bez nich by celý projekt nemohl fungovat a bez nich bychom si o tom, že částkou 421 Kč pokryjeme školní stravování jednoho dítěte na celý školní rok, mohli nechat jen zdát.

Z naznačeného úhlu pohledu jsme to my, podporovatelé Mary's Meals, kdo přijímáme pomoc armády místních dobrovolníků z cílových zemí. Jejich nezištná práce nám umožňuje (s minimálními náklady) konat naše "malé skutky lásky". Jejich prací jsou naše "malé skutky" zvětšovány jako přes zvětšovací sklo, a tak "malé skutky lásky" mohou působit veliké věci - proměňovat životy těch nejpotřebnějších dětí, celých komunit - a někdy v budoucnu - podívejme se na čísla, není to nereálné - téměř odstranit hladovění ze světa.

"Akční kupón" z úvodní stránky je jen obrázkovou zkratkou výše popsané úvahy:

Neuvěřitelně nízké náklady

Na závěr tohoto zamyšlení nelze neuvést citát figurující mezi ostatními inspirativními citáty na příslušné stránce tohoto webu:

"Skutky milosrdenství jsou užitečné nejen pro ty, komu konkrétně sloužíme, pomůžeme, obdarujeme a tak dál, ale je to i velice důležitý nástroj posvěcování, zbožšťování světa. Jestli dělám z čisté, nezištné lásky skutek milosrdenství, tak ve mně je Bůh přítomný a on ve mně také působí. Někdy mají lidé pocit, že Bůh je kdesi daleko. Na to říkám - ale tak udělej skutek lásky a poznáš, že Bůh nejen není daleko, ale on pracuje tvýma rukama. Zakusíš Boží blízkost. Zakusíš, že on působí v tobě. A to si myslím, že je velikým obdarováním pro každého, kdo skutky milosrdenství dělá - a je jedno který. To je společné pro všecky."
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, v televizní debatě u příležitosti ukončení roku milosrdenství

 

 

 

 

 


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Slova podpory, citáty
 • Filmy
 • Kontakt