Slova podpory, nejrůznější citáty

Slova podpory ze světa - Podpora beze slov - Inspirativní citáty 


Na tuto stránku jsme vybrali některé zajímavé projevy podpory pro hnutí Mary's Meals z celého světa. Na konec stránky jsme zařadili několik pěkných obecných citátů na téma pomáhání hladovějícím a milosrdenství.

Vybraná slova podpory pro Mary's Meals z celého světa

Když se v květnu Magnus setkal s papežem Františkem, aby mu předal speciálně vázaný první výtisk knihy ve španělštině (papežově rodném jazyce) a informoval ho o tom, že Mary's Meals nyní každý školní den sytí více než milion dětí, Svatý otec zvolal: “Avanti! Avanti! Avanti! Che Dio benedica il Vostro lavoro.” (“Kupředu! Kupředu! Kupředu! Ať Bůh žehná vaší práci!”)
     Papež František

Velmi důležitá je podpora ze strany hromadných sdělovacích prostředků a jejich čtenářů a diváků. Například časopis Time zařadil zakladatele hnutí Mary's Meals Magnuse MacFarlane-Barrow mezi 100 nejvlivnějších osobností světa. Podobně od televizní stanice CNN obdržel ocenění "CNN Hero".
     Časopis Time, televizní stanice CNN

"Ježíš nás učí, že největší ze všech ctností je láska, a že duch charity je motivován velkorysostí, obětí a milováním svého bližního jako sebe sama. Kniha "Bouda, které nasytila milion dětí" je skvělým důkazem úžasných věcí, které lze vykonat, když lidé společně pracují, aby sdíleli Boží lásku a podanou ruku lidem v nouzi. Je to moderní podoba zázraku rozmnožení chlebů a ryb."
     Timothy Cardinal Dolan, arcibiskup New Yorku

Vyjádření podpory beze slov

Velmi cennou podporou jsou gesta významných institucí, orgánů, organizací a osobností, kterými vyjadřují podporu pro Mary's Meals bez potřeby velkých slov.

Mezi gesta podpory tohoto typu patří již několikrát opakovaná podpora ze strany britské vlády, kdy se vždy po dobu několika měsíců zavázala přidávat ke každé libře věnované britskými daňovými poplatníky další libru ze státní pokladny. Je to nádherné gesto, které překračuje možnosti slovního vyjádření podpory - zahrnuje několik rovin podpory současně: toto gesto je vyjádřením respektu k dosavadní práci a výsledkům hnutí Mary's Meals, vyjádřením důvěry ve smysluplnost aktivit Mary's Meals. Současně je povzbuzením podporovatelů Mary' Meals k ještě větší aktivitě a určitým způsobem i doporučením pro další možné podporovatele - a tím neocenitelnou reklamou pro hnutí Mary' Meals. V neposlední řadě tato podpora samozřejmě představuje finanční pomoc na rozšiřování aktivit hnutí.
     Britská vláda

Velmi obdobnou podporou pro hnutí Mary's Meals je i nedávná pomoc Italské biskupské konference. Italští biskupové bez velkých slov poskytnuli finanční podporu pro zahájení školního stravování Mary's Meals v dalších 28 školách v Malawi. Museli bychom jen opakovat slova z výše uvedeného odstavce o tom, co taková podpora pro hnutí Mary's Meals znamená.
     Italská biskupská konference

Inspirativní citáty o pomoci hladovějícím, o skutcích milosrdenství

Odpověděl jim: „Vy jim dejte najíst.“
     Marek 6,37

Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen jednoho
     Matka Tereza

Není potřeba dělat velké věci, stačí dělat malé věci s velkou láskou.
     Matka Tereza

Hlad ve světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé,
ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté.
     Matka Tereza

Skutky milosrdenství jsou užitečné nejen pro ty, komu konkrétně sloužíme, pomůžeme, obdarujeme a tak dál, ale je to i velice důležitý nástroj posvěcování, zbožšťování světa. Jestli dělám z čisté, nezištné lásky skutek milosrdenství, tak ve mně je Bůh přítomný a on ve mně také působí. Někdy mají lidé pocit, že Bůh je kdesi daleko. Na to říkám - ale tak udělej skutek lásky a poznáš, že Bůh nejen není daleko, ale on pracuje tvýma rukama. Zakusíš Boží blízkost. Zakusíš, že on působí v tobě. A to si myslím, že je velikým obdarováním pro každého, kdo skutky milosrdenství dělá - a je jedno který. To je společné pro všecky.
     Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, v televizní debatě u příležitosti ukončení roku milosrdenství

Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: "Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě."
     Matouš 25,37-40

jednoduché řešení hladu ve světě, hlad, hladomor popis


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Slova podpory, citáty
 • Filmy
 • Kontakt