Výjimečnost Mary's Meals

Nejde o projev neskromnosti, ale je to velmi užitečné a potřebné - stručným výčtem těch nejzajímavějších vlastností Mary's Meals upozornit, že jde opravdu o velmi výjimečný projekt.

 

Malé skutky lásky mění svět

Mary's Meals ukazuje, že to jde - že velké množství malých skutků lásky může měnit svět.

"Víme, že naše práce je jen kapkou v moři - ale bez té naší kapky by moři něco scházelo" - říkávala Matka Tereza. Jejich "kapka" by moři opravdu scházela, s obdivem na ni hledí celý svět. A pokud se kapky stávají inspirací pro další kapky, spojení malých kapek vytvoří déšť. Mary's Meals se na Matku Terezu často odkazuje - jedním z hesel Mary's Meals je, že spolupráce mnoha lidí, z nichž každý dělá malé věci s velkou láskou, dokáže měnit svět. V současné době Mary's Meals ve školách nejchudších zemí světa sytí přes 1,3 milionu dětí, v chudých zemích pro Mary's Meals dobrovolnicky nezištně pracují desítky tisíc místních dobrovolníků (jen v Malawi je jich přes 80 000) a projekt podporují desítky tisíc drobných podporovatelů z celého světa. Vzhledem k velkému počtu hladovějících dětí ve světě je Mary's Meals se svým milionem dětí teprve na začátku - ale nádherně ukazuje, že když se jedna kapka přidá ke druhé, dají se společně dělat neuvěřitelné věci. Tajemství úspěchu Mary's Meals tedy spočívá v mnoha obyčejných lidech, kteří si uvědomují, že na nich a jejich drobných skutcích lásky záleží - že společně opravdu mohou měnit svět.

 

1,3 milionu dětí

Mary's Meals sytí již přes 1,3 milionu dětí ve školách po celém světě

Děti z těch nejchudších oblastí světa jsou školním stravováním přilákány do školy, a vzdělání proměňuje jejich životy i životy celých komunit. Mary's Meals svojí prací a výsledky ukazuje, že vize světa zbaveného hladu není utopickým snem, ale v budoucnu možnou realitou. Že hlad ve světě není nutný, že náklady na odstranění hladu ze světa jsou překvapivě malé, že hlad ve světě je ostudou 21. století.

 

421 Kč

Průměrné celosvětové náklady na stravu jednoho dítěte po celý školní rok jsou neuvěřitelných 421 Kč

Takto neuvěřitelně nízké náklady jsou možné díky dobrovolnickému pojetí celého projektu, díky velmi prosté stravě podávané dětem, a díky nákupu potravin od místních farmářů.

 

100 haléřů z 1Kč

Všech 100 haléřů z každé koruny věnované v České republice odchází pomáhat do zahraničí

Z každé koruny věnované dárcem  na český sbírkový účet Mary's Meals odchází všech 100 haléřů na mezinárodní účet Mary's Meals, takže z darů věnovaných na sbírkový účet nejsou v České republice hrazeny žádné režijní náklady. Náklady spojené s propagací Mary's Meals v naší zemi hradí sami nadšenci, kterým na šíření díla Mary's Meals v naší zemi záleží.

Celosvětově drží Mary's Meals neuvěřitelně nízké režijní náklady. Kromě nákladů na vlastní stravování dětí jsou v částce 421 Kč na dítě a rok již obsaženy i veškeré režijní náklady, především na nutnou administrativu v ústředí Mary's Meals, na komunikaci s podporovateli z celého světa, zaměstnávání odborníků potřebných na chod a strategické plánování Mary's Meals (u organizace pečující o více než milion dětí je to nutnost), dále na důležitou kontrolní činnost a na centrální přípravu propagačních kampaní, bez kterých by nebylo možné dílo Mary's Meals úspěšně rozšiřovat (filmové dokumenty o Mary's Meals a podobně). Veškeré náklady jsou velmi pečlivě zvažovány. Podrobné finanční zprávy jsou k dispozici v angličtině na https://www.marysmeals.org/who-we-are/how-we-spend-donations/.

 

Pomáhají si sami

Základním rysem celého projektu je, že Mary's Meals aktivuje úžasný potenciál místních lidí

V Mary's Meals nejde o zaměstnávání lidí organizujících a poskytujících pomoc. Jádrem projektu je využití potenciálu dobrovolnické práce místních lidí v těch nejchudších oblastech světa, protože jsou to především oni, komu na pomoci jejich dětem záleží. Dá se říci, že Mary's Meals přichází do těchto zemí postižených extrémní chudobou a hladem, aby v nich aktivovalo úžasný potenciál místních lidí. Mary's Meals potom jen dodává potraviny pro přípravu velmi jednoduchých, ale výživných jídel dětem ve školách.

Místní lidé v cílových zemích vaří a vydávají jídlo ve školách. Sami se organizují, aby školní stravování Mary's Meals pro své děti mohli zajistit. Teprve poté, co se dobrovolníci kolem určité školy zorganizují a rozepíší pokrytí služeb, teprve potom Mary's Meals zařazuje školu do stravovacího programu a do školy začínají proudit potraviny. Dobrovolníci se podílí i na distribuci potravin.

V cílových zemích nepotřebuje Mary's Meals žádnou propagaci - šíří se tam "samo" jako lavina. Další a další školy se samy hlásí do programu. Důležitým úkolem Mary's Meals před startem projektu v určité škole je jen to, že Mary's Meals posoudí potřebnost školy pro účast v programu (míra problémů spojených s podvýživou a hladem školáků). To vše samozřejmě s neustálým ohledem na stav vybraných prostředků od dárců, aby bylo možné závazky se stravováním držet dlouhodobě - a tak v nejchudších oblastech celého světa čekají ve frontách na program Mary's Meals další školy, aby byly do programu zařazeny, jakmile to stav shromážděných prostředků umožní.

Dobrovolnická záležitost z obou stran

Jak je popsáno výše, celý projekt by vůbec neexistoval bez nezištné práce desetitisíců místních dobrovolníků v cílových zemích. Podobně i v dárcovských zemích je až -na úplné výjimky většina práce odváděna dobrovolníky z celého světa.

Rychlost šíření programu Mary's Meals

Projekt se nádherně šíří a vykazuje nádherné výsledky - je podporován nadšenými dobrovolníky a dárci z celého světa. Jediným limitem rychlosti jeho šíření je rychlost nárůstu jeho podpory v dárcovských zemích - i při neuvěřitelně nízkých nákladech kolem 400 Kč na jednoho školáka na celý školní rok je objem pomoci samozřejmě limitován objemem prostředků darovaných od dárců. Obrovský dík proto patří všem, kteří pomáhají.

 

Další důležité vlastnosti projektu a spoustu čísel najdete v kapitole Klíčové informace.


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Slova podpory, citáty
 • Filmy
 • Kontakt